CẢI TẠO NHÀ 2 TẦNG CŨ

1. Diện tích xây dựng: 

2. Chủ đầu tư: Anh Cường

3. Địa điểm xây dựng: Sơn Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ

------------------------------------

THIẾT KẾ NHÀ ứng dụng PHONG THỦY CAO CẤP

" ĐÓN CÁT TRÁNH HUNG - BÌNH AN SUNG TÚC"