NỘI THẤT BIỆT THỰ - THANH SƠN, PHÚ THỌ

1. Chủ đầu tư: Anh Luyện.

2. Địa điểm xây dựng: Thị Trấn Thanh Sơn, Phú Thọ.