NỘI THẤT QUÁN CAFE & TEA - THANH BA, PHÚ THỌ

1. Chủ đầu tư: Chú Việt.

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thanh Ba, Phú Thọ.