NỘI THẤT SHOWROOM ĐIỆN THOẠI - THANH SƠN, PHÚ THỌ

1. Chủ đầu tư: Anh Ngọc.

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ.