QUÁN CAFE DOANH NHÂN - Diện tích 12x29M

1. Diện tích xây dựng: 12x29M

2. Chủ đầu tư:

3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cẩm Khê, Phú Thọ

------------------------------------

THIẾT KẾ NHÀ ứng dụng PHONG THỦY CAO CẤP

" ĐÓN CÁT TRÁNH HUNG - BÌNH AN SUNG TÚC"NHÀ