THIẾT KẾ TRANG TRÍ NỘI THẤT QUÁN CHÈ GẠO

- Thiết kế thi công nội thất quán Chè Gạo, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.