TÒA NHÀ VĂN PHÒNG CÔNG TY

1. Chủ đầu tư: Anh Tuấn.

2. Địa điểm xây dựng: Cẩm Khê, Phú Thọ.