0866.124.666

Hiển thị tất cả 37 kết quả

Diện tích: 387m2 toàn bộ (12,5x10m/sàn)

Diện tích: 190m2 toàn bộ (4,5x15m)

Diện tích: 100m2/sàn (5×20)