0866.124.666

Hiển thị tất cả 46 kết quả

Diện tích: 200m2 (17,5x12m)

Diện tích: 205m2/sàn(10,5×19,5m)